ASAMBLEA ORDINARIA A.VV. CREU DE BARBERÀ

ASAMBLEA ORDINARIA A.VV. CREU DE BARBERÀ
La reunió serà el dia 12 de març en 1ª convocatòria a las 17:30 i en 2ª convocatòria a les 18.00h al centre cívic de la Plaça Castelao.

D’acord AMB EL PREVIST EN L’ARTICLE 533/21.4.d del codi civil de Catalunya s’adverteix als Srs/Es associats i associades, que no assisteixin a l’Assemblea, es computa com a favorable, en els acords que pren la majoria, sense dret d’oposició posterior.