Bases concurs Sant Jordi 2017

 

Associació de Veïns Creu  de Barberà

 

ARXIU DE LA CATEGORIA CONCURSOS             

Xl  PREMI  LITERARI   SANT JORDI 2017

            Publicat el 1 de març 2017

L’Associació de Veïns Creu de Barberà amb la finalitat de fomentar la inquietud literària convoca

Xl  Premi de Dibuix Narratiu, Narració i Contes  *La Creu*

 

BASES DEL CONCURS

PARTICIPANTS:

Podran  participar nens, joves i adults en les següents categories:

Cat. A  Nens de 6 a 10 anys, en la modalitat de Dibuix Narratiu o Narració

Cat.B  Joves de 11 a 16 anys, en la modalitat de Narració.

Cat. C  Adults en la modalitat de Contes.

DOTACIÓ DE PREMIS:

CAT. A I B :

            *Primer premi: Lot de pintures i llibres.

            *Segon premi:  lot de llibres.

            *Tercer premi:  lot de pintures.

L’escola que presenti més participants, tindrà una dotació de  100€.

CAT. C      *Primer i únic premi: 4 entrades al cinema.

                        Publicat-www.creudebarbera.org/category/activitats,concursos                                                                                                                                  

 

CONDICIONS

1. Tema:   “Per què quan ens fem grans anem a la Residència”?

2. Els treballs hauran de ser originals, inèdits i no haver estat premiats en cap concurs

3 .Cada concursant pot participar amb un màxim de 3 obres.

4 .Els originals poden estar informatitzats, paginats i engrapats.

5 .Les narracions i contes hauran de tenir una extensió mínima de 2 pàgines i màxim de 8,      en format  DNA4.

6. La presentació al concurs suposa la plena acceptació de les bases,que podran ser interpretades pel jurat i per l’A.VV. en tots aquells aspectes no previstos.

7 .Per poder optar al premi, l’escola haurà de segellar  les obres presentades pels seus alumnes.

PRESENTAR ELS TREBALLS

Les obres s’han de presentar en dos sobres. En el primer estarà l’obra, signada amb pseudònim i si s’escau, segellada per l’escola i també el segon sobre  amb les dades de l’autor i amb el pseudònim escrit al sobre.

En el sobre gran haurà de dir . CONCURS SANT JORDI

TERMINI  I LLOC DE PRESENTACIÓ

Les obres han de lliurar-se a la seu de l’A.VV., (plaça Triana, 8)

Horari: de 5 a 7 tarda (dimarts, dimecres i dijous)

El termini quedarà tancat el 18 d’abril a les 19:00 hores.

JURAT I FALLADA DEL JURAT

El jurat es format per cinc membres de la junta de l’A.VV.

La fallada del jurat concedint els premis es donarà a conèixer en un acte públic el dia 23 d’abril , a les 12:00h.  a la plaça de la Creu de Barberà. Amb caràcter previ es comunicarà personalment als finalistes la seva selecció com a tals  i s’inserirà la llista  en la pàgina web.

El concurs podrà ser declarat desert, total o parcialment. Les decisions finals adoptades pel Jurat seran inapel·lables.

CESSIÓ DE DRETS

Els  contes premiats podran ser objecte de publicació directament per l’A.VV. sense import de dreta favor dels seus autors. Els autors quedaran en llibertat  per a  publicar l’obra pel seu  compte.

ORGANITZA  Associació de Veïns Creu de Barberà-              COL.LABORA  Ajuntament de Sabadell