Presentació

QUI SOM?
L’Associació de Veïns de la Creu de Barberà és una entitat veïnal que té per objectiu promoure la bona convivència i la qualitat de vida al barri de la Creu.

Fundada estatutàriement l’any 1950, l’Associació de Veïns de la Creu és una entitat social sense ànim de lucre inscrita al Registre Municipal de Sabadell amb el número 5. Els nostres Estatuts actuals varen ser actualitzats i reglamentàriament aprovats al setembre de l’any 2011.
Els nostres Estatuts ens marquen els proposits que des de fa més de 70 anys anys han estat, entre d’altres, el tenir cura de les activitats culturals del barri, de la seva gent, de les seves reivindicacions, del seu teixit associatiu,de l’assessorament personal del veïnat, de la conservació del patrimoni. Forma part de les nostres actuacions, el foment de l’educació, la informació, la defensa, la representació i la promoció dels drets dels associats i de tot el veïnat de la Creu