1er CONCURS DE FOTOGRAFIA “Festa noucentista de reposició de la creu de terme”

Destacades

Convocatòria del 1è concurs fotografia

3ª FESTA NOUCENTISTA DE REPOSICIÓ DE LA CREU DE TERME

1er concurs de fotografia 2023

 

TEMA:

Imatge de la Festa noucentista de reposició del 2023 a celebrar els dies 14 i 15  de 2023

 

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ:

– El concurs és obert a tothom que hi vulgui participar

– Cada participant pot presentar fins a un màxim de 2 obres

– Les fotografies poden ser en blanc i negre o color, (amb total llibertat de tècnica o procediment)

– El format fotogràfic és lliure. Les fotografies han de ser presentades sobre cartolina o base rígida de 30×40 cm (mai en marc o sota vidre)

– Totes les fotografies portaran a la part del revés el nom, l’adreça, el telèfon de l’autor/a.

– Les obres han de ser presentades amb paper fotogràfic.

 

GRUPS

1r. SÈNIOR. A partir de 18 anys.

2n. JUVENIL. Des de 12 a 17 anys.

 

TRAMESA

Els participants poden portar o enviar  les seves fotografies fins el dia 12 desembre  d’ enguany a:

A.VV.Creu de Barberà

Plaça de Triana, 8

08204 Sabadell

 

 

VEREDICTE

El jurat estarà format per tres persones, la Sra. María del  Mar Molina García, Tinenta d´ Alcaldessa de l´ Ajuntament de Sabadell , el Sr. Juan López Muñoz, vocal de l´AVV de la Creu de Barberà i la Sra. Olga,  de  Tardós  fotografia.

El veredicte es realitzarà el dimecres 20 de desembre del 2023,  a les 117h al centre cívic de la Creu de Barberà..

 

EXPOSICIÓ I LLIURAMENT DE PREMIS

L’entrega de premis es portarà a terme el dia 23 de desembre de 2023, a les 12h a la Plaça de La Creu de Barberà.

Les obres premiades romandran exposades dins els actes de Nadal, al centre cívic de La Creu de Barberà.

 

RETORN FOTOGRAFIES

– Les fotografies no premiades podran ser recollides al local de L´A.vv. de la Creu de Barberà,     en horari d´ oficina durant el mes de gener del 2024.

– Un cop passat el dia 1 de febrer de 2024, les obres seran retornades als autors per correu ordinari. L´ entitat organitzadora, no es responsabilitza de la pèrdua i/ o els desperfectes en la tramesa.

 

PREMIS

 

CATEGORIA SÈNIOR

 1r……. 50 €

 2n…… 25 €

 

 

JUVENIL

 1r……. 50 €

 2n…… 25 €

 

NOTES

– Qualsevol imprevist serà resolt per l’organització

– L’organització no es responsabilitza de cap desperfecte aliè

– Participar en aquest concurs pressuposa estar d’acord amb aquestes bases

– Les obres guanyadores restaran en propietat de  L´A.VV de La Creu de Barberà i

podran ser publicades en qualsevol mitjà de premsa, publicitat i promoció de la Festa Noucentista fent constar el nom de l’autor

– En les imatges on surtin persones, l’autor/a n’haurà de tenir el seu consentiment

 

ORGANITZA

A.VV. de  La Creu de Barberà.

Bases concurs Sant Jordi 2017

 

Associació de Veïns Creu  de Barberà

 

ARXIU DE LA CATEGORIA CONCURSOS             

Xl  PREMI  LITERARI   SANT JORDI 2017

            Publicat el 1 de març 2017

L’Associació de Veïns Creu de Barberà amb la finalitat de fomentar la inquietud literària convoca

Xl  Premi de Dibuix Narratiu, Narració i Contes  *La Creu*

 

BASES DEL CONCURS

PARTICIPANTS:

Podran  participar nens, joves i adults en les següents categories:

Cat. A  Nens de 6 a 10 anys, en la modalitat de Dibuix Narratiu o Narració

Cat.B  Joves de 11 a 16 anys, en la modalitat de Narració.

Cat. C  Adults en la modalitat de Contes.

DOTACIÓ DE PREMIS:

CAT. A I B :

            *Primer premi: Lot de pintures i llibres.

            *Segon premi:  lot de llibres.

            *Tercer premi:  lot de pintures.

L’escola que presenti més participants, tindrà una dotació de  100€.

CAT. C      *Primer i únic premi: 4 entrades al cinema.

                        Publicat-www.creudebarbera.org/category/activitats,concursos                                                                                                                                  

 

CONDICIONS

1. Tema:   “Per què quan ens fem grans anem a la Residència”?

2. Els treballs hauran de ser originals, inèdits i no haver estat premiats en cap concurs

3 .Cada concursant pot participar amb un màxim de 3 obres.

4 .Els originals poden estar informatitzats, paginats i engrapats.

5 .Les narracions i contes hauran de tenir una extensió mínima de 2 pàgines i màxim de 8,      en format  DNA4.

6. La presentació al concurs suposa la plena acceptació de les bases,que podran ser interpretades pel jurat i per l’A.VV. en tots aquells aspectes no previstos.

7 .Per poder optar al premi, l’escola haurà de segellar  les obres presentades pels seus alumnes.

PRESENTAR ELS TREBALLS

Les obres s’han de presentar en dos sobres. En el primer estarà l’obra, signada amb pseudònim i si s’escau, segellada per l’escola i també el segon sobre  amb les dades de l’autor i amb el pseudònim escrit al sobre.

En el sobre gran haurà de dir . CONCURS SANT JORDI

TERMINI  I LLOC DE PRESENTACIÓ

Les obres han de lliurar-se a la seu de l’A.VV., (plaça Triana, 8)

Horari: de 5 a 7 tarda (dimarts, dimecres i dijous)

El termini quedarà tancat el 18 d’abril a les 19:00 hores.

JURAT I FALLADA DEL JURAT

El jurat es format per cinc membres de la junta de l’A.VV.

La fallada del jurat concedint els premis es donarà a conèixer en un acte públic el dia 23 d’abril , a les 12:00h.  a la plaça de la Creu de Barberà. Amb caràcter previ es comunicarà personalment als finalistes la seva selecció com a tals  i s’inserirà la llista  en la pàgina web.

El concurs podrà ser declarat desert, total o parcialment. Les decisions finals adoptades pel Jurat seran inapel·lables.

CESSIÓ DE DRETS

Els  contes premiats podran ser objecte de publicació directament per l’A.VV. sense import de dreta favor dels seus autors. Els autors quedaran en llibertat  per a  publicar l’obra pel seu  compte.

ORGANITZA  Associació de Veïns Creu de Barberà-              COL.LABORA  Ajuntament de Sabadell

BASES CONCURSOS FESTA MAJOR 2015

 • BASES CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DE FIESTA MAYOR.

1. Podrán participar en el concurso personas mayores de edad.
2. La participación implica la aceptación de todas las bases del concurso.
3. El tema es: “La festa major del nostre barri”.
4. Sólo se aceptaran  un máximo de tres fotografías por participante.
5. El tamaño de los originales debe ser 15×18.
6. El plazo de entrega es del 13 al 23 de julio de 2015
7. Se deberá entregar las fotografías en el buzón del local de la Asociación (pl. Triana nº8) en un sobre, en la parte delantera debe estar indicado un pseudónimo del participante y en el interior del mismo, un papel con los datos personales: Nombre y apellidos, DNI y nº de teléfono
8. El fallo del jurado se dará a conocer a los finalistas el 24 de julio de 2015. La   decisión es inapelable.
9. Los premios constan de: 1º. Una cena para dos personas en un restaurante del barrio, 2º. Dos entradas para el cine, 3º. Dos entradas para el cine.                         
10. Todas las obras quedaran en propiedad de la Asociación, que las podrá exponer y utilizar sin ninguna aportación económica para el autor.

 • BASES CONCURSO DECORACIÓN DE BALCONADES.

1. Podrá participar en el concurso todo titular de balcón/ terraza/ ventana… de la Creu de Barberà que sea visible desde la vía pública y reúna las condiciones de conservación, cuidado y seguridad.
2. La participación implica la aceptación de todas las bases del concurso.
3. El tema, aunque ubicado dentro de la fiesta mayor es de libre elección.
4. La inscripción se realizará en la sede de la Asociación de Vecinos, plaza Triana, nº 8 y/o en la carpa de la asociación los días de fiesta. Los datos a aportar serán:

 • Nombre y DNI de la persona titular de la casa (u Inquilino),
 • Dirección del inmueble donde se realiza la decoración,
 • Datos de contacto (teléfono y dirección de correo electrónico)

5. El fallo del jurado se realizará el 9 de julio de 2015 y su decisión es inapelable.
6. La entrega de premios será el día 12 de julio de 2015, en la plaza de la Creu de Barberà, a las 20:30 horas. Constan de: 1º. Una cena para dos personas en un restaurante del barrio, . Dos entradas de cine, 3º. Dos entradas de cine.

 • BASES CONCURSO “El Tiempo es Premio

1. Podrán participar en el concurso personas mayores de 12 años
2. La participación implica la aceptación de todas las bases del concurso.
3. La inscripción se realizará en la sede de la Asociación de Vecinos, plaza Triana, nº 8 y/o una 1h antes del inicio del concurso. Los datos a aportan serán:

 • Nombre del participante
 • DNI del participante. En caso de ser menor de 14 años, deberá figurar el DNI del padre/madre o tutor legal.

4. Los participantes en su inscripción aceptan todas las normas que se darán “in situ” para realizar el concurso.
5. Los jueces declararán al ganador al finalizar el concurso y su decisión será inapelable.
6. La entrega del premio será el 12 de julio de 2015 a las 20:30h, en la plaza de la Creu de Barberà. Consta de: una sesión de “Room Escape” para 5 personas.  

 • BASES CONCURSO “Fer all i oli

1. Podrán participar en el concurso personas mayores de edad.
2. La participación implica la aceptación de todas las bases del concurso.
3. La inscripción se realizará en la sede de la Asociación de Vecinos, plaza Triana, nº 8 y/o en la carpa de la asociación los días de fiesta. Los datos a aportar serán:

 • Nombre del participante
 • DNI

4. Se debe traer: mortero y huevo.
5. Los participantes en su inscripción aceptan todas las normas que se darán “in situ” para realizar el concurso.
6. Los jueces declararán al ganador al finalizar el concurso y su decisión será inapelable.
7. La entrega de premios será el 12 de julio de 2015 a las 20:30h, en la plaza de la Creu de Barberà. Constan de: 1º. Longaniza de 1 metro, 2º y 3º. Longaniza de 50cm.

 • BASES CONCURSO “MENJAR FLAMS

1. Los participantes deberán comprender las edades de 12 a 25 años, los menores tendrán que estar acompañados por un adulto responsable que la organización tendrá localizado.
2. La participación implica la aceptación de todas las bases del concurso.
3. Los días de inscripción al concurso son 10, 11 y 12 (hasta las 18:30), en la carpa de la asociación.
4. Serán necesarios para la inscripción los siguientes datos:

 • Nombre / DNI del participante (y responsable en caso de menores),
 • Número de la tarjeta sanitaria.

5. Los participantes en su inscripción aceptan todas las normas que se darán “in situ” para realizar el concurso.
6. La organización no se hace responsable si los participantes muestran insensatez intentando superar sus posibilidades.
7. Los jueces declararán al ganador al finalizar el concurso y su decisión será inapelable.
8. La entrega de premios será el 12 de julio de 2015 a las 20:30h, en la plaza de la Creu de Barberà. Constan de: 1º. 3 entradas para el cine, 2º. 2 entradas para el cine, 3º.1 entrada para el cine.