Què es SINERA

Mutualitat Veïnal SINERA, és una mutualitat privada, de tipus associatiu que actua sota els principis de wwwcràcia, solidaritat i sense ànim de lucre.

En l’actualitat, col·laboren amb SINERA més de 140 Associacions Veïnals de tot Catalunya, compta amb més de 57.000 persones protegides, sent la setena mutualitat catalana en número de assegurats.

La nostra activitat està marcada pel compromís i la responsabilitat i comptem amb la participació activa dels veïns que col·laboren en la gestió de les associacions, les quals han de potenciar-ne com a eix fonamental en la vertebració dels nostres barris.

Objectius:

La Mutualitat té per objecte promoure la solidaritat i l’ajuda mútua entre els seus socis, mitjançant l’exercici de la previsió social de caràcter voluntari.

A més, seran objectius aconseguir per part de l’entitat la promoció del mutualisme i l’associacionisme veïnal.

Gestionem serveis bàsics eficaçment, wwwstrant que és possible oferir qualitat a preus molts raonables.