Què oferim

Servei d’enterrament

SINERA es farà càrrec de les despeses que origini la tramitació i organització de l’enterrament dels seus associats. Inclou entre altres: sarcòfag, cotxe fúnebre, cotxes d’acompanyaments, recordatoris, lloguer de nínxol, sala de vetlla, serveis d’incineració i repatriació.

Servei d’Assistència Jurídica a la Defunció

Comprèn les despeses que originin els tràmits administratius, judicials o extrajudicials, produïts com a conseqüència de la defunció i inclou entre d’altres la sol·licitud de certificats de defunció, sol·licitud de la pensió de viduïtat, subrogació de la vivenda de lloguer, sol·licitud certificat d’ últimes voluntats, declaració d’hereus abintestat, tràmits d’acceptació d’herència, pel pagament de l’ impost de successions i davant el Registre de la propietat.